school vacatures contact schooltijden schoolvakanties ziek melden weekbrief bestuur medezeggenschapsraad klachtenregeling internet-info over het vrijeschool-onderwijs ouderbibliotheek vok het peuterhuis ouderkoor

bestuur

Bestuur
Het bestuur is formeel, vanuit de wet- en regelgeving, verantwoordelijk voor de instandhouding van de scholen en de realisatie van kwalitatief goed onderwijs. De school wordt bestuurd vanuit De Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland
(SVZH.nl).

Deze samenwerking is eind 2011 gevormd vanuit een gezamenlijk gevoelde verantwoordelijkheid om het vrijeschoolonderwijs in de regio verder te ontwikkelen en krachtiger op de kaart te zetten. De Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland bestaat uit negen basisscholen op antroposofische grondslag in Zuid-Holland. Elke school heeft zijn eigen profiel en ontwikkelt dat verder. De dagelijkse leiding van de school ligt bij de schoolleiding. Deze is verantwoordelijk voor de eigen school en hoe leerkrachten en ouders daarin samenwerken.

De bestuurder is Jeroen Gommers. Bij hem ligt het bevoegd gezag van de drie stichtingen die de Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland vormen. De Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland heeft een klein bestuursbureau voor de ondersteuning van personeelsbeleid, communicatie, onderwijs en financiën:

Samenwerkende Vrije Scholen Zuid-Holland
Postbus 4292
3006 AG Rotterdam
T: 010-4526519
info@svzh.nl
svzh.nl

Het Managementteam staat onder leiding van de bestuurder en wordt samen met hem gevormd door de schoolleiders:
Nico Groot - Rudolf Steiner School in Rotterdam en
Barry Simons - Rudolf Steiner School in Krimpen a/d IJssel
ErnstJan Cooiman - Vrije School Vredehof in Rotterdam
Julia Bosman - Vrijeschool Rotterdam-West in Rotterdam
Nadia Demaret - Vrije School Widar in Delft
Nynke Verdoner - Basisschool Wonnebald in Den Haag
Anita Torenvlied - Leeuwenhartschool in Oud-Beijerland
Ria van der Kraan - Dordtse Vrije School in Dordrecht

De bestuurder werkt in nauw overleg met de Raad van Toezicht aan expliciet voorwaardenscheppend en professioneel beleid voor de scholen binnen het samenwerkingsverband. De Raad van Toezicht bestaat uit:

Paul Slier (voorzitter)
Sjef Palmen
Albert Vlug
Margreet Vendel
Piter de Jong.
Dordtse Vrije School, Dubbelmondestraat 1, 3312 NB, Dordrecht, Telefoon: 078-6140106, E-mail: administratie@dordtsevrijeschool.nl