school vacatures contact schooltijden schoolvakanties ziek melden weekbrief bestuur medezeggenschapsraad klachtenregeling internet-info over het vrijeschool-onderwijs ouderbibliotheek vok het peuterhuis ouderkoor

De klassen

Worden wie je bent
Om te worden wie je bent, heb je veelzijdig onderwijs nodig. Ons lesprogramma is gebaseerd op het gestructureerde leerplan van de vrijeschool. Daaraan voorafgaand mogen onze kleuters spelen! Door het spel leren kinderen alles wat zij in voorbereidende zin nodig hebben.

Leren voor het leven
Op eigentijdse wijze werken wij vanuit de menskundige visie en pedagogische inzichten van Rudolf Steiner. We zien het leven als ontwikkelingsweg. Op de vrijeschool leren kinderen voor het leven.

Klassen
De Dordtse Vrije School heeft 233 leerlingen (1 oktober 2016), verdeeld over 10 klassen: 4 kleuterklassen en 6 onderbouwklassen (klas 1 t/m 6). De kleuterklassen zijn vergelijkbaar met een gecombineerde groep 1 en 2, de klassen 1 t/m 6 zijn vergelijkbaar met de groepen 3 t/m 8 van het reguliere basisonderwijs.
Dordtse Vrije School, Dubbelmondestraat 1, 3312 NB, Dordrecht, Telefoon: 078-6140106, E-mail: administratie@dordtsevrijeschool.nl