school vacatures contact schooltijden schoolvakanties ziek melden weekbrief bestuur medezeggenschapsraad klachtenregeling internet-info over het vrijeschool-onderwijs ouderbibliotheek vok het peuterhuis ouderkoor

Het Peuterhuis

Het Peuterhuis is een speelzaal waar kinderen van 2,5 jaar tot 4 jaar elkaar kunnen ontmoeten.

In de stroom van alledag, een huiskamersfeer, kan er worden gespeeld in het roze huis, of het blauwe huis, met de paarden of in de schommelboot.
Juffie bakt brood, dekt de tafel, schilt het fruit etc. Alledaagse dingen die uit het leven zelf voortkomen. Kinderen vinden het heerlijk erbij betrokken te worden en mee te mogen helpen. Samen buiten spelen, samen een boterham eten, naar het verhaal luisteren in de vertelhoek, het zijn de vaste momenten van een ochtend in Het Peuterhuis.

Het Peuterhuis is gevestigd in de Dordtse Vrije School, als een zelfstandige stichting, die geen subsidie ontvangt van de gemeente.

Organisatorisch zijn wij niet verbonden met de Dordtse Vrije School, maar werken wel vanuit dezelfde visie: het antroposofisch mensbeeld als uitgangspunt voor ons pedagogisch beleid.

Het Peuterhuis is geopend van 8:30 tot 13:00 uur. Schoolvakanties gesloten.

Er zijn per ochtend 16 peuters met 2 gediplomeerde leidsters.
Naast de vaste speelochtenden, namelijk de ma/wo/vrij groep en di/do groep, zijn er enkele plaatsen voor combinaties van andere dagen.
Er zijn een beperkt aantal plaatsen voor 1 speelochtend.
Op tijd inschrijven is erg belangrijk, we werken met een wachtlijst.

Voor meer informatie of inschrijven verwijzen wij u naar onze website:
www.hetpeuterhuis.nl

Anne van den Eijnden.
Hoofdleidster Het Peuterhuis
Dordtse Vrije School, Dubbelmondestraat 1, 3312 NB, Dordrecht, Telefoon: 078-6140106, E-mail: administratie@dordtsevrijeschool.nl