school vacatures contact schooltijden schoolvakanties ziek melden weekbrief bestuur medezeggenschapsraad klachtenregeling internet-info over het vrijeschool-onderwijs steun initiatieven en projecten in het vrijeschool-onderwijs ouderbibliotheek vok het peuterhuis ouderkoor

Home

opvoeringen van de Kerstspelen

Paradijsspel: 15 december, 16:30 en 19:30 u.
Geboorte- en Herderspel: 22 december, 16:30 en 19:30 u.
Driekoningenspel: 19 januari, 16:30 en 19:30 u

Hartelijk welkom op de website van de Dordtse Vrijeschool.
Dordtse Vrije School, Dubbelmondestraat 1, 3312 NB, Dordrecht, Telefoon: 078-6140106, E-mail: administratie@dordtsevrijeschool.nl