school vacatures contact schooltijden schoolvakanties ziek melden weekbrief bestuur medezeggenschapsraad klachtenregeling internet-info over het vrijeschool-onderwijs steun initiatieven en projecten in het vrijeschool-onderwijs ouderbibliotheek vok het peuterhuis ouderkoor

nieuwe ouders

219259261404406407
.
.
Aanmelden voor de informatieochtenden:

Wilt u meer informatie over de school of wilt u uw kind aanmelden?

In een landelijke trend zien we steeds meer ouders kiezen voor de vrijeschool.
Op onze school heeft de toestroom van nieuwe leerlingen ertoe geleid dat er in 2017 een vierde kleuterklas is geopend en dat er in augustus 2018 een vijfde kleuterklas geopend gaat worden.


Beschikbare plaatsen:
Voor kinderen geboren tussen 1/4/12 en 1/4/13 zijn nog 16 plaatsen beschikbaar
Voor kinderen geboren tussen 1/4/13 en 1/4/14 zijn nog 15 plaatsen beschikbaar
Voor kinderen geboren tussen 1/4/14 en 1/4/15 zijn nog 10 plaatsen beschikbaar
Voor kinderen geboren tussen 1/4/15 en 1/4/16 zijn nog 19 plaatsen beschikbaar
Voor kinderen geboren tussen 1/4/16 en 1/4/17 zijn nog 46 plaatsen beschikbaar
Voor kinderen geboren tussen 1/4/17 en 1/4/18 zijn nog 55 plaatsen beschikbaar

Beschikbare plaatsen worden berekend op basis van twee startende nieuwe 1e klassen vanaf schooljaar 2019/2020.

Zij-instroom is in principe mogelijk t/m klas 3 (groep 5).
Voor klas 1 (groep 3) zijn op dit moment nog 3 plaatsen beschikbaar. Klas 2 en 3 zijn vol. Wilt u graag kennismaken met de school, de sfeer proeven en/of heeft u vragen, dan bent u van harte welkom op een van onze informatieochtenden.
Deze ochtenden beginnen om 9.00 uur. De eindtijd is uiterlijk om 10.30 uur. 


De data van de volgende informatieochtenden zijn:


dinsdag 20 maart 2018

vrijdag 20 april 2018

Opgeven op werkdagen tussen 9.00 – 12.00 uur op telefoonnummer 078-614 0106

Dordtse Vrije School
Dubbelmondestraat 1
3312 NB Dordrecht
Tel: 078 - 614 0106
op werkdagen tussen 9.00-12.00 uur.
Dordtse Vrije School, Dubbelmondestraat 1, 3312 NB, Dordrecht, Telefoon: 078-6140106, E-mail: administratie@dordtsevrijeschool.nl