school vacatures contact schooltijden schoolvakanties ziek melden weekbrief bestuur medezeggenschapsraad klachtenregeling internet-info over het vrijeschool-onderwijs steun initiatieven en projecten in het vrijeschool-onderwijs ouderbibliotheek vok het peuterhuis ouderkoor

nieuwe ouders

219259261404406407
.
.
Aanmelden voor de informatieochtenden:

Wilt u meer informatie over de school of wilt u uw kind aanmelden?

In een landelijke trend zien we steeds meer ouders kiezen voor de vrijeschool.
Op onze school heeft de toestroom van nieuwe leerlingen ertoe geleid dat de bestaande klassen vol zijn en dat we daarnaast werken met wachtlijsten. Verder onderzoeken wij hoe we kunnen inspelen op de groei van de school.

Aanmelden is wel mogelijk voor kinderen die zijn geboren na 1 juli 2012

Wilt u toch graag kennismaken met de school, de sfeer proeven en/of heeft u vragen, dan bent u uiteraard van harte welkom op een van onze informatieochtenden. Deze ochtenden beginnen om 9.00 uur. De eindtijd is uiterlijk om 10.30 uur.
De data van de informatieochtenden kunt u vinden op de website.
U krijgt dan informatie over de school en een rondleiding door de klassen.

De data van de volgende informatieochtenden zijn:
maandag 25 september 2017
dinsdag 21 november 2017
woensdag 17 januari 2018
dinsdag 20 maart 2018
woensdag 18 april 2018

Opgeven op werkdagen tussen 9.00 – 12.00 uur op telefoonnummer 078-614 0106

Dordtse Vrije School
Dubbelmondestraat 1
3312 NB Dordrecht
Tel: 078 - 614 0106
op werkdagen tussen 9.00-12.00 uur.
Dordtse Vrije School, Dubbelmondestraat 1, 3312 NB, Dordrecht, Telefoon: 078-6140106, E-mail: administratie@dordtsevrijeschool.nl