school vacatures contact schooltijden schoolvakanties ziek melden weekbrief bestuur medezeggenschapsraad klachtenregeling internet-info over het vrijeschool-onderwijs ouderbibliotheek vok het peuterhuis ouderkoor
vrijeschoolonderwijs ritme en lesstof klassen toetsing prestatie van de school uitstroomgegevens

Klassen


Klassen of groepen

De basisschool heeft een duur van gemiddeld 8 jaar. De kleuterklassen (gelijk aan groep 1 en 2) en de onderbouw klas 1 t/m 6 (gelijk aan groep 3 t/m 8). Klas 1 t/m 6 zijn op de meeste scholen jaarklassen, maar kunnen ook, afhankelijk van de grootte van de school, combinatieklassen zijn (klas 1/2, klas 3/4 en klas 5/6).
Dordtse Vrije School, Dubbelmondestraat 1, 3312 NB, Dordrecht, Telefoon: 078-6140106, E-mail: administratie@dordtsevrijeschool.nl