school vacatures contact schooltijden schoolvakanties ziek melden weekbrief bestuur medezeggenschapsraad klachtenregeling internet-info over het vrijeschool-onderwijs ouderbibliotheek vok het peuterhuis ouderkoor
vrijeschoolonderwijs ritme en lesstof klassen toetsing prestatie van de school uitstroomgegevens

Prestatie van de school

Prestatie van de scholen
Alle scholen binnen de samenwerkende vrijescholen Zuid-Holland voldoen aan de kwaliteitsnormen die het ministerie van onderwijs stelt aan het basisonderwijs. Dat is belangrijk, maar voor ons geen reden om achterover te gaan leunen. De kwaliteit kan altijd nóg beter en wordt niet alleen bepaald door normen van het ministerie. Omdat het vrijeschoolonderwijs naast het reguliere aanbod een breder en diepgaander pedagogisch programma aanbiedt aan de leerlingen, zijn er meerdere kwaliteiten die we moeten borgen. De samenwerkende vrijescholen Zuid-Holland zijn actief en intensief bezig met de kwaliteitsontwikkeling van het vrijeschoolonderwijs.

Inspectierapport
Via onderstaande links kunt u het inspectierapport van de Inspectie van het Onderwijs bekijken: bekijk inspectierapport
Dordtse Vrije School, Dubbelmondestraat 1, 3312 NB, Dordrecht, Telefoon: 078-6140106, E-mail: administratie@dordtsevrijeschool.nl