school vacatures contact schooltijden schoolvakanties ziek melden weekbrief bestuur medezeggenschapsraad klachtenregeling internet-info over het vrijeschool-onderwijs ouderbibliotheek vok het peuterhuis ouderkoor
vrijeschoolonderwijs ritme en lesstof klassen toetsing prestatie van de school uitstroomgegevens

Toetsing


Toetsing en rapportage over de leerling

Vanaf schooljaar 2013-2014 heeft het ministerie van onderwijs vastgesteld hoe de leerling-prestaties op een school gevolgd en getoetst moeten worden op het gebied van taal en rekenen. De vrijescholen hebben vanzelfsprekend een leerlingvolgsysteem en doen mee met de landelijke toetsing. Omdat het vrijeschoolonderwijs zoveel méér is dan alleen deze cognitieve vaardigheden, hanteren wij ook aanvullend onze eigen pedagogische kwaliteitsnormen voor de cognitieve, sociaal-emotionele, motorische en praktische vaardigheden. De ouders worden door middel van gesprekken en getuigschriften op de hoogte gehouden van de vorderingen van hun kind op alle vlakken.
Dordtse Vrije School, Dubbelmondestraat 1, 3312 NB, Dordrecht, Telefoon: 078-6140106, E-mail: administratie@dordtsevrijeschool.nl