school vacatures contact schooltijden schoolvakanties ziek melden weekbrief bestuur medezeggenschapsraad klachtenregeling internet-info over het vrijeschool-onderwijs ouderbibliotheek vok het peuterhuis ouderkoor

Ouderbibliotheek

In het kantoor naast de toegang tot de buitenschoolse opvang is de ouderbibliotheek gevestigd. Ieder die dat wil kan daar, tegen een geringe vergoeding, achtergrondliteratuur lenen.

Ook worden hier de speciale en enige echte euritmieschoenen verkocht.

De bibliotheek wordt gerund door vrijwilligers.

Geopend: woensdag en vrijdag van 8:30 tot 9:00 uur.
Dordtse Vrije School, Dubbelmondestraat 1, 3312 NB, Dordrecht, Telefoon: 078-6140106, E-mail: administratie@dordtsevrijeschool.nl