school vacatures contact schooltijden schoolvakanties ziek melden weekbrief bestuur medezeggenschapsraad klachtenregeling internet-info over het vrijeschool-onderwijs ouderbibliotheek vok het peuterhuis ouderkoor

Ouderkoor

Welkom bij Cantiamo

Cantiamo is de naam van het koor van de Dordtse Vrije School, opgericht in 2003. Het koor bestaat uit ouders van leerlingen, oud ouders en vrienden die houden van zingen en zich thuis voelen bij het gedachtegoed van de vrijeschool. Het koor staat open voor iedereen die plezier heeft in zingen. Je hoeft geen goede zanger te zijn om mee te kunnen doen, enthousiasme en inzet zijn belangrijker. Ook mensen die voor het eerst met een koor mee willen doen zijn welkom. We oefenen op dinsdagavond van 20.00 – 22.00 u. in de aula van de vrijeschool, behalve tijdens de schoolvakanties. Naast zingen is er ook ruimte voor plezier en gezelligheid.
Wij zingen muziek uit alle tijden, aansluitend op de jaarfeesten; we proberen bij een aantal daarvan te zingen, zoals de herfstmarkt en Sint Jan. We zingen meestal vierstemmig. Ons repertoire bestaat zowel uit klassieke als uit moderne muziek. We doen mee met korenfestivals in Dordrecht en we zongen al een aantal keer in de schuilkerk van Gorinchem en de Oud-katholieke kerk in Dordrecht. Daarnaast doet het koor vaak mee met de Korendag van vrijescholen. Dat is een hele leuke gelegenheid om koorleden van andere Vrije Scholen te ontmoeten, met vaak dezelfde interesses.
Het kan best een drempel zijn om te gaan zingen. Dat is begrijpelijk, maar elke stem kun je oefenen. Onze dirigente, Ine Blom probeert ons vrij en ongedwongen te leren zingen, waarbij elke stem er mag zijn.

Ons koor kan op dit moment goed nieuwe zangers en zangeressen gebruiken. Net als bij veel koren hebben we behoefte aan versterking bij de mannen, maar ook vrouwenstemmen zijn welkom.
Heb je interesse neem dan contact met ons op via cantiamo@dordtsevrijeschool.nl, of kom op dinsdagavond naar de aula van de vrijeschool.
Dordtse Vrije School, Dubbelmondestraat 1, 3312 NB, Dordrecht, Telefoon: 078-6140106, E-mail: administratie@dordtsevrijeschool.nl