school vacatures contact schooltijden schoolvakanties ziek melden weekbrief bestuur medezeggenschapsraad klachtenregeling internet-info over het vrijeschool-onderwijs steun initiatieven en projecten in het vrijeschool-onderwijs ouderbibliotheek vok het peuterhuis ouderkoor

vacatures

Vacature:

De Dordtse Vrije School zoekt met ingang van 1 augustus 2018 een fulltime
KLEUTER-LEERKRACHT (M/V)

Onze school wordt bezocht door ruim 250 leerlingen en gaat in augustus 2018 uitbreiden met een 5e kleuterklas. Voor de nieuwe kleuterklas zoeken we een leerkracht die de vrijeschool-pedagogiek onderschrijft en deze kan combineren met de hedendaagse eisen aan het onderwijs.

We zoeken een jonge flexibele collega die :
de PABO heeft afgerond bij voorkeur met specialisatie/minor het jonge kind (kleuters);
kennis en/of oprechte interesse heeft in het antroposofische leerplan en de achtergronden van het vrijeschool-onderwijs;
beschikt over goede communicatieve vaardigheden;
flexibel is en vanuit een nuchtere blikrichting ons team kan versterken;
effectief en stressbestendig is en in samenwerking de verbinding en doelmatigheid zoekt.

Wij bieden:
Een jaarcontract op fulltime basis;
Bij gebleken geschiktheid mogelijkheid tot verlenging;
Een mooie school met zeer betrokken collega’s, kinderen, ouders en opvang;
Een bestuurlijke professionele basis van acht vrijescholen waarin veel mogelijkheden zijn voor vernieuwing, verbreding en verdieping;
Salaris volgens cao PO.

Procedure:
De sollicitatieprocedure wordt zowel intern als extern gestart, interne kandidaten hebben voorrang.
Een sollicitatiecommissie adviseert het bestuur. Een proefles kan onderdeel zijn van de procedure.
Meer informatie over de school kunt u vinden op dordtsevrijeschool.nl
Meer informatie over de Samenwerkende Vrijescholen kunt u vinden op svzh.nl

Sollicitatie:
U kunt uw motivatie en cv tot uiterlijk 26 maart 2018 sturen naar directie@dordtsevrijeschool.nl. o.v.v. Sollicitatie kleuterleerkracht.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ria van der Kraan, schoolleider tel.nr: 078-6140106 of 06-38689392.
De gesprekken zullen gehouden worden in de eerste weken van april.

===

De Dordtse Vrije School zoekt ook:
INTERN BEGELEIDER KLEUTERBOUW
m.i.v. 1 augustus 2018
aanstelling: 0,4 fte, functieschaal LB

(zie PDF-bestand hiernaast)
Dordtse Vrije School, Dubbelmondestraat 1, 3312 NB, Dordrecht, Telefoon: 078-6140106, E-mail: administratie@dordtsevrijeschool.nl