school vacatures contact schooltijden schoolvakanties ziek melden weekbrief bestuur medezeggenschapsraad klachtenregeling internet-info over het vrijeschool-onderwijs ouderbibliotheek vok het peuterhuis ouderkoor

vacatures

Vacature:

De Dordtse Vrije School zoekt per 1 augustus 2018 een fulltime:

KLASSENLEERKACHT (M/V)
Aanstelling: functieschaal LA. Het betreft een tijdelijk dienstverband, met uitzicht op een vast dienstverband, conform CAO-PO.
(N.B. Op de vrijeschool gaan de leerkrachten van groep 3 in principe mee met hun klas tot groep 8)

Onze voorkeur gaat uit naar een enthousiaste leerkracht, bij voorkeur met ervaring in het vrijeschoolonderwijs, die zich wil verbinden met de Dordtse Vrije School.
Een gymbevoegdheid en kennis of ervaring hebben met ZLKLS strekt tot aanbeveling.

We zoeken een leerkracht die:
flexibel is en kan samenwerken met collega’s,
ervaring heeft met Passend Onderwijs, kan werken in 3 instructiegroepen, effectieve instructie kan geven rekening houdend met de verschillende onderwijsbehoeften,
digitaal vaardig is,
visie heeft op- of een impuls kan geven aan de ontwikkeling van het onderwijs op de Dordtse Vrije School.

Onderstaande competenties zijn belangrijk:
Interpersoonlijk: kinderen kunnen begeleiden en leiden; sturen en volgen; verzoenen en confronteren; bemoedigen en corrigeren
Pedagogisch: de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen kunnen bevorderen
Didactisch: een krachtige leeromgeving kunnen ontwerpen in de klas; adequaat instructie kunnen geven, rekening houdend met verschillen
Reflectie en ontwikkeling: kunnen reflecteren op de eigen ontwikkeling en deze kunnen afstemmen op het beleid van de school
Samenwerken: professioneel kunnen samenwerken en communiceren met collega’s; contacten kunnen onderhouden met ouders.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ria van der Kraan, schoolleider tel.nr: 078-6140106 of 06-38689392.
De gesprekken met de sollicitatiecommissie zullen gehouden worden in week 22 en 23.
Dordtse Vrije School, Dubbelmondestraat 1, 3312 NB, Dordrecht, Telefoon: 078-6140106, E-mail: administratie@dordtsevrijeschool.nl