school vacatures contact schooltijden schoolvakanties ziek melden weekbrief bestuur medezeggenschapsraad klachtenregeling internet-info over het vrijeschool-onderwijs steun initiatieven en projecten in het vrijeschool-onderwijs ouderbibliotheek vok het peuterhuis ouderkoor

vacatures

De Dordtse Vrije School zoekt INTERN BEGELEIDER KLEUTERBOUW, m.i.v.1 december 2017 aanstelling: 0,4 fte, functieschaal LB

(zie PDF-bestand hiernaast)
Dordtse Vrije School, Dubbelmondestraat 1, 3312 NB, Dordrecht, Telefoon: 078-6140106, E-mail: administratie@dordtsevrijeschool.nl