school vacatures contact schooltijden schoolvakanties ziek melden weekbrief bestuur medezeggenschapsraad klachtenregeling internet-info over het vrijeschool-onderwijs ouderbibliotheek vok het peuterhuis ouderkoor

ziek melden

In geval van ziekte van uw kind kunt u de school daarvan berichten
per E-mail:
concierge@dordtsevrijeschool.nl

per telefoon:
tel: (078) 747 0013.
Dordtse Vrije School, Dubbelmondestraat 1, 3312 NB, Dordrecht, Telefoon: 078-6140106, E-mail: administratie@dordtsevrijeschool.nl